Boží zbroji rozumím takto

„ přepásat se Pravdou (Pán mě musí být vždy příkladem),pancíř spravedlnosti ( Boží spravedlnost je odlišná od lidské; spravedlivým byl uznán např. Abraham, protože byl ve víře ochoten obětovat svého syna. Tudíž Boží spravedlnosti dosáhnu tak, že v každé situaci se naučím důvěřovat Bohu, při obtížích si vždy vírou připomenu: “buď vůle Tvá”), boty pokoje (nechť mě vždy zavedou tyto boty za Božím Slovem Ježíše Krista našeho Pána a On mě upokojí: ” nebojte se, já jsem přemohl svět i vládce tohoto světa, proti mně nezmůže nic “), štít víry ( nesmím se provinit proti Božímu zaslíbení,, to znamená, že Bůh má dost moci, aby splnil co slíbil. Jsem Jeho dítě a On se o mě vždy postará tak, že to bude k mému dobru), přilbice spásy ( nesmím si nikým, ani modernistickým papežem, nechat natlačit …

Boží zbroji rozumím takto

„ přepásat se Pravdou (Pán mě musí být vždy příkladem),pancíř spravedlnosti ( Boží spravedlnost je odlišná od lidské; spravedlivým byl uznán např. Abraham, protože byl ve víře ochoten obětovat svého syna. Tudíž Boží spravedlnosti dosáhnu tak, že v každé situaci se naučím důvěřovat Bohu, při obtížích si vždy vírou připomenu: “buď vůle Tvá”), boty pokoje (nechť mě vždy zavedou tyto boty za Božím Slovem Ježíše Krista našeho Pána a On mě upokojí: ” nebojte se, já jsem přemohl svět i vládce tohoto světa, proti mně nezmůže nic “), štít víry ( nesmím se provinit proti Božímu zaslíbení,, to znamená, že Bůh má dost moci, aby splnil co slíbil. Jsem Jeho dítě a On se o mě vždy postará tak, že to bude k mému dobru), přilbice spásy ( nesmím si nikým, ani modernistickým papežem, nechat natlačit ...

Šest etap vnitřního vzestupu Mučednictví

Šest etap vnitřního vzestupu Mučednictví má dvě podoby; mučednictví krve pro křesťany, kteří jsou zabiti pro Krista Pána a mučednictví těla a nízkých vášní pro všechny ostatní, zejména pro mnichy. Mučednictví těla a nízkých vášní Hned jak člověk unikne za světa, začíná jeho boj s démony. To je druhá etapa životní cesty vnitřního vzestupu, po níž následuje přechod přes Rudé moře. Projít Rudým mořem znamená pro duši čelit s důvěrou v Pána tvrdým vnitřním zkouškám. Po přechodu mořem začíná čtvrtá etapa velkých zkoušek na poušti, ale již také i setkání s Bohem právě tak, jak se to stalo vyvolenému národu na hoře Sinaj. Na tom místě se duši dostává útěchy a v modlitbě ji jsou udělena vidění a osvícení. Tehdy posvátné knihy, svatá eucharistie, plně prožívaný život, modlitba a střežení srdce umožňují duši nahlédnout do tajemství Božích ...

Zdroj: toyota rav4 bazar